Nowe sanie

Raz na grypę przed świętami zapadł Rudolf.
Z desperacji pluł Mikołaj w brodę długą
Lecz pomyślał: czas na zmianę
Kupił elektryczne sanie
I w świat ruszył, choć nie pomógł mu w tym Rudolf!