Elf Radek

Żył w Laponii kiedyś Elf co zwał się Radek,
Który kochał piec, nie cierpiał zaś zabawek.
Rzekł Mikołaj: W porządku!
Piecz nam ciastka od piątku.
I tak został cukiernikiem słodki Radek.