O dwóch wróżkach

Mała wróżka z dużą wróżką
Poszły sobie polną dróżką
Podśpiewując, podskakując
Przytupując przy tym nóżką

Duża wróżka dużą różdżką
Ozdobioną wielką muszką
Zamachała i z obłoków
Wyleciała para smoków

Mała wróżka małą różdżką
Podrapała kwiatek w uszko
Wyszły z niego złote osy
Użądliły smoki w nosy!

Z dużą mała, wróżki dwie
Pomyślały: będzie źle
I uciekły, i do dzisiaj
Nikt już o nich nic nie słyszał.